Home
Het bestuur
Wie zijn wij
HR 2013
Jaaragenda
Jubilarissen 2015
Uilen bij De Kolibri
Geschiedenis
Nieuws
Lid worden
Vogelmarkt reglement
Interessante links
Contact
Maandblad 2011
Maandblad 2012
Maandblad 2013
Maandblad 2014
Maandblad 2015
Maandblad 2016
Maandblad 2017
Maandblad 2018
Volières van leden
Gastenboek
TT 2011
TT 2012
TT 2013
TT 2014
TT 2015
TT 2016
TT 2017
TT 2018
Sites van leden
Zomaar een foto


Dit aantal bezoekers
gingen u al voor

Laatste wijziging, 21-02-2018.                                                   

Direct naar  Maandblad  maart 2018 

mededeling i.v.m. ledenmutaties

Aan- en afmelden leden en andere ledenmutaties graag via ledenadministratie@dekolibri.com

Niet via andere bestuursleden.

Uitzondering is een aanmeldformulier wat u inlevert op bijvoorbeeld de vogelmarkt bij een willekeurig bestuurslid. Er wordt dan gezorgd dat dit z.s.m. bij onze ledenadministratie terecht komt.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Activiteiten Februari

24 februari                    Vogelmarkt

                                      11:30 tot 15:30 uur

                                      Locatie ’t Victorhuis.

                                      Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

                                      Kom ook eens kijken op deze gezellige markt

 

Activiteiten Maart 

08 maart                    Jaarvergadering leden                      

·   Opening

·   Mededelingen

·   Vorig verslag (zie maandblad april 2017. Ook via website)

·   Ingekomen stukken

·   Verslag Secretaris

·   Verslag Ringencommissaris

·   Verslag Materiaalcommissaris

·   Verslag Vogelmarkt

·   Verslag Vogelbestand

·   Huldiging jubilarissen

·   Pauze

·   Verslag Penningmeester

·   Kascontrole over 2017:   Jos Elsgeest, Leo Noort (reserve André Weijers)

·   Verkiezing kascontrole; Graag willen wij nieuwe reserve.

·   Vaststellen contributie voor 2019

·   Bestuursverkiezing

         o   2018 Arno Ooms, Secretaris aftredend/herkiesbaar

         o   2018 Henk Haasnoot, Materiaal aftredend/herkiesbaar

         o   2019 Oege Rinzema, Penningmeester

         o   2020 Ben Zwetsloot, Voorzitter

         o   Kandidaten kunnen het formulier downloaden vanaf de website bij HR2013,

              of dit aanvragen bij de voorzitter.

·   Rondvraag

·   Sluiting

                            20:00 uur 

                            Locatie ’t Victorhuis.

                            Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

 

15 maart             Bingoavond

                            3 ronden Bingo, grote loterij, 3 ronden bingo. Iedereen gaat met

                            een prijs de deur uit. Neem familie, vrienden en kennissen mee.

                            20:00 uur Locatie ’t Victorhuis.

                            Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

 

31 maart              Vogelmarkt

                             11:30 tot 15:30 uur, Locatie ’t Victorhuis.

                             Sporkenhout, maandagsewetering te Noordwijkerhout

  

 Voor routebeschrijvingen kijk bij 'Agenda'

 

 Inwerkingtreding Nieuwe Vogelwet. Kijk bij Nieuws. 

 

 MAANDBLAD DISTRIBUTIE

  Wilt u uw maandblad op papier ontvangen, maar wel info via mail?

  Wilt u uw maandblad via mail ontvangen.

  Wilt u de vereniging helpen wat kosten te besparen.

  Probeer verzending via de mail eens uit en besluit later wat u echt prettig vindt.

  Het is zelfs mogelijk om  zowel via mail als op papier te ontvangen.  

  Vul de ledenenquete in. Die kunt u >HIER< downloaden.

 
DE KOLIBRI