Home
Het bestuur
Wie zijn wij
HR 2013
Jaaragenda
Jubilarissen 2015
Uilen bij De Kolibri
Geschiedenis
Nieuws
Lid worden
Vogelmarkt reglement
Interessante links
Contact
Maandblad 2014
Maandblad 2015
Maandblad 2016
Maandblad 2017
Maandblad 2018
Maandblad 2019
Maandblad 2020
Maandblad 2021
Maandblad 2022
Volières van leden
Gastenboek
TT 2014
TT 2015
TT 2016
TT 2017
TT 2018
TT 2019
TT 2020
TT 2021
TT 2022
Sites van leden
Zomaar een foto

 

Historie

Vogelvereniging De Kolibri Noordwijkerhout is ontstaan doordat een achttal Noordwijkerhoutse leden van de Noordwijkse vogelvereniging Vogellust hadden besloten om in Noordwijkerhout een eigen vereniging op te richten. Ten huize van een der oprichters Dhr. C.J van Zelst werd een bijeenkomst belegd om tot een oprichtingsbesluit te komen. Dhr C.J. van Zelst nam het voorlopig voorzitterschap op zich, dhr M.J. Bon het secretariaat en dhr. R. van Rhijn het penningmeesterschap. Verder waren nog vijf mensen aanwezig die zich direct als lid aanmeldden. Op deze avond werden de notulen van de oprichtingsvergadering geschreven. Ook volgde een aanmelding bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. 

Op 8 mei 1957 werd de eerste ledenvergadering gehouden. Deze datum wordt gezien als onze officiële oprichtingsdatum. Aanwezig waren het bestuur van Vogellust Noordwijk en de toenmalige districtscommissaris Dhr. Broekhuizen die uitleg gaf over de N.B.v.V. Hierna volgde nog een diavertoning waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde in de wetenschap dat we er nu echt bijhoorden. Het eerste jaar werd afgesloten met 20 betalende leden. (fl 0,75 per maand)

1957 was direct al een druk jaar. Er moesten namelijk Statuten en Huishoudelijk Reglement worden geschreven. De Kolibri moest een vast onderkomen hebben voor de organisatie van de verenigingsavonden. Ook was het plan om in het dat jaar de eerste tentoonstelling te organiseren wat ook allemaal is gelukt. Een krantenbericht van 4 januari 1958 uit de Zeekant beschrijft de tentoonstelling als een doorslaand succes.

Het vogelbestand betrof toendertijd voornamelijk kleurkanaries, grote en kleine tropen, zebravinken en parkieten. 

Op 20 juni 1979 werd bij een statutenwijziging de naam aangevuld met & Omstreken. Inmiddels kwamen ook veel leden van buiten Noordwijkerhout. 

Nu 2011 zijn we uitgegroeid tot een vereniging met circa 120 leden.

 

 

Hierboven foto  (+ 1967) van de volière van de Kolibri, deze stond op het Julianaplein in Noordwijkerhout.

 

Sinds begin 2014 is de eerste steen van bovengenoemde volière ook weer in bezit van de vereniging. In die tijd was het verenigingsgebouw nog gevestigd op het Bavo-terrein. Vandaar dat de steen is gelegd door Eerwaarde broeder Marceus, die in destijds in het bestuur zat.

 

 

 

 Ook in 1965 ging de kolibri al op pad, ditmaal naar zeeland. Op de foto staan van links naar rechts

 Aad Turenhout, Henk Haasnoot, Arie Brama, Henk Turenhout en Ton Hermans

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
DE KOLIBRI