Home
Het bestuur
Wie zijn wij
HR 2013
Jaaragenda
Jubilarissen 2015
Uilen bij De Kolibri
Geschiedenis
Nieuws
Lid worden
Vogelmarkt reglement
Wettelijke regels
Interessante links
Contact
Maandblad 2011
Maandblad 2012
Maandblad 2013
Maandblad 2014
Maandblad 2015
Maandblad 2016
Maandblad 2017
Maandblad 2018
Volières van leden
Gastenboek
TT 2011
TT 2012
TT 2013
TT 2014
TT 2015
TT 2016
TT 2017
TT 2018
Sites van leden
Zomaar een foto

 Voorhout, augustus 2012

 

Geachte vogelhandelaren, leden en liefhebbers,

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen van de NBvV wil deze het keurmerk voor de vogelmarkt gaan invoeren. Wij willen daar nog niet geheel aan voldoen en kunnen om die redenen ook geen advertentie plaatsen in de Onze Vogels. Maar wij zijn overtuigd dat de markt in Noordwijkerhout alom bekend is, zodat wij daar geen nadelige gevolgen van zullen hebben.

 

Om toch toe te werken naar het keurmerk ( want het gaat er toch eenmaal van komen), willen wij alvast het aantal vogels per kooi gaan beperken. De aantallen kunt u lezen in het reglement wat is toegevoegd. Wij gaan ook de andere markten in de gaten houden, om te kijken hoe zij omgaan met deze materie. Aan de hand daarvan zullen wij onze strategie verder bepalen.

Ik hoop van harte dat u onze menig kunt delen. Het is in het belang van de vogelsport, dus van ons allen. Wij moeten zorgen dat derden ons niet in een kwaad daglicht kunnen stellen.

 

Toch nog een paar gebruikelijke maar belangrijke mededelingen:

We blijven erop hameren dat we geen in- en verkoop buiten het gebouw willen. Voor veel van u geldt dit niet, maar ik wil het wel gezegd hebben. Ook al is het voor ons moeilijk om hier tegenop te treden.

 

 Het is ook bekend dat De Kolibri zich sterk wil maken voor een goede vogelmarkt, niet alleen als visitekaartje voor onze vereniging, maar ook voor onze vogels. Daarom nog maar eens hier gezegd, u heeft nog weken de tijd om uw kooien er fris en fruitig te laten uitzien. Schoon aan de binnenzijde zonder ontlasting, het aanzicht is zoveel mooier. Laten wij ook voorop lopen met de hygiëne en verzorging van de vogels zelf.

Het is voor u als handelaar / liefhebber en zeker voor de vogels een goede zaak.

 

Verder hoop ik dat het weer een gezellig markt mag zijn waar het voor iedereen fijn vertoeven is en dat er maar veel goede zaken gedaan mogen worden.

U zult begrijpen dat de onderstaande punten ook dit jaar weer van kracht zijn en er zal ook op toegezien worden.

 

1. De maximale tafellengte voor de handelaren blijft maximaal 5 strekkende m1, wat niet inhoud dat u daar per definitie recht op heeft. Bij drukte schikken we allemaal in. Behoudens Cor van Schaik, deze huurt tafels. Voor hem gelden andere regels.

2. De plaats waar u komt te staan wordt bepaald door de vogelmarktgroep. Zij wijzen aan, en u volgt hun aanwijzing. Ook al staat u soms of meerdere keren op een andere plaats.

3. De tafels dienen aan twee kanten gebruikt te worden.

4. A.  De kooien dienen schoon en met het juiste aantal vogels getoond te worden. De vogels moeten die ruimte krijgen waar ze recht op hebben. Ik blijf hier op hameren want nog te vaak moeten wij sommige standhouders corrigeren.

   B. Lopers op de vogelmarkt zijn niet toegestaan !

5. Roken is uit den boze en doen wij buiten. Het is niet goed voor U en voor de vogels.

6. Het reglement hangt in de zaal. Kijk er naar en volg de regels op.

7. Wij gaan ‘s morgens en ‘s middags controles houden.

Het behoeft geen betoog dat als er vogels zijn die niet door de beugel kunnen, U ze op de eerste aanwijzing zonder pardon dient te verwijderen.

 

Wij blijven als bestuur hameren op bovengenoemde op de komende vogelmarkten. Blijf scherp op uw vogels en kooien letten. Gezond en schoon verkoopt altijd nog beter. De Kolibri pronkt graag met een gezonde vogelmarkt. Bijgesloten is er de agenda en het reglement van de vogelmarkt.

Met vriendelijke groet namens het bestuur.

 

Hoogachtend, Ben Zwetsloot vrz vv De Kolibri

 
DE KOLIBRI